Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Rola weteranów – funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych w działaniach na rzecz ochrony ludności poza granicami kraju

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kombatanci
  • Ochrona ludności
  • Wojsko
Książka

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0