Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona ludności podczas działań wojennych i w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona ludności
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
Book

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Points of MNiSW / chapter

5.0