Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ochrona ludności podczas działań wojennych i w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona ludności
  • Sytuacja kryzysowa
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
Książka

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0