Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prakseologia
  • Reagowanie kryzysowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Book

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Points of MNiSW / chapter

5.0