Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wybrane aspekty użycia lotnictwa Sił Zbrojnych RP w operacjach humanitarnych poza granicami państwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2017 (Data domniemana)

Książka

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0