Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wybrane aspekty użycia lotnictwa Sił Zbrojnych RP w operacjach humanitarnych poza granicami państwa

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.2 Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Book

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Points of MNiSW / chapter

5