Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wybrane aspekty użycia lotnictwa Sił Zbrojnych RP w operacjach humanitarnych poza granicami państwa

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Book

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

Points of MNiSW / chapter

5.0