Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Doskonalenie systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Powiat prudnicki (woj. opolskie)
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

307

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/573 + CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 272-283

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor