Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Józef Janczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

j.janczak@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-452

ORCID

0000-0002-4453-0893

ResearcherID

B-8385-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (25)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)