Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Organizacja i funkcjonowanie wojskowej poczty polowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z operatorami pocztowymi : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Poczta polowa
  • Siły zbrojne
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

337

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/628 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 224-230.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor