Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Organizacja i funkcjonowanie wojskowej poczty polowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z operatorami pocztowymi : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Poczta polowa
  • Siły zbrojne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

337

Signature of printed version

A/628 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 224-230.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor