Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Systemy informacyjne policji w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym państwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Policja
  • Systemy informacyjne
  • Polska
Number of pages

240

Signature of printed version

A/2155 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor