Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych w zarządzaniu

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies
[6.2] Computer and information sciences

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2022

Date of publication

2022

Number of pages

146

ISBN

978-83-8263-197-5

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=ASzWojk22004482

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Business Intelligence
  • Systemy wspomagania decyzji
  • Technologie mobilne
Obligatory copy

yes

Chapters
Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie (p. 11-26)
Użyteczność narzędzi typu ETL na przykładzie zaawansowanej funkcji arkusza kalkulacyjnego (p. 27-36)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji : wybrane problemy (p. 37-56)
Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych w zarządzaniu jednostkami ochrony przeciwpożarowej (p. 105-120)
Wykorzystanie narzędzi business intelligence na przykładzie branży medycznej (p. 121-146)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0