Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Andrzej Karol Nowak

Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.nowak@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-646

ORCID

0000-0001-5334-0656

ResearcherID

B-6583-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.2 Informatyka: 100%