Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wsparcie informatyczne zarządzania systemem pozyskiwania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

| [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Sprzęt wojskowy
  • Systemy informatyczne zarządzania
  • Śmigłowce wojskowe
  • Uzbrojenie (wojsko)
  • Wojsko
  • Zarządzanie zakupami
  • Polska
Number of pages

350

Signature of printed version

A/2169 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor