Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wybrane problemy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Published in

Przegląd Policyjny

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (129)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo cywilne
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

5 - 19

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/images/artykulypp12018/art_jzefjanczak_skl.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]