Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ochrona danych osobowych w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Państwowa Straż Pożarna
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
  • Zarządzanie informacją
Liczba stron

272

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 233-238

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor