Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona danych osobowych w powiązaniu z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Państwowa Straż Pożarna
  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
  • Zarządzanie informacją
Number of pages

272

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 233-238

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor