Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Optymalizacja czasu pracy w organizacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2020

Liczba stron

133

ISBN

978-83-7523-785-6

Słowa kluczowe
PL
  • Czas
  • Kontrola jakości
  • Rachunek prawdopodobieństwa
  • Rozwój osobisty
  • Statystyka matematyczna
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie wiedzą
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 125-129.

Rozdziały
Optymalizacja : rys teoretyczny (s. 11-38)
Elementy teorii pomiaru (s. 38-45)
Zarządzanie czasem (s. 47-77)
O zarządzaniu czasem jako patologii i o patologii zarządzania czasem (s. 79-120)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0