Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Justyna Lipińska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

j.lipinska@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-328

ORCID

0000-0001-8233-6971

ResearcherID

Z-1966-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (6)

Książki (3)