Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Komunikacja strategiczna w dokumentach NATO

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Komunikacja strategiczna
  • Polityka informacyjna
  • Prawo
Abstract

PL Zadaniem komunikacji strategicznej jest skoncentrowanie procesów i wysiłków podejmowanych w celu zrozumienia oraz zaangażowania kluczowych audytoriów (odbiorców) do stworzenia, wzmocnienia lub utrwalenia warunków korzystnych dla realizacji narodowych/organizacyjnych interesów i celów poprzez zastosowanie skoordynowanych informacji, tematów, planów, programów oraz działań zsynchronizowanych z przedsięwzięciami realizowanymi przez pozostałe elementy władz państwowych/organizacji. Celem niniejszego artykułu była charakterystyka komunikacji strategicznej w kontekście regulacji prawnych i doktrynalnych w NATO. Postawiono następujący problem badawczy: jak realizowane są założenia komunikacji strategicznej w NATO w świetle przyjętych dokumentów prawnych i doktrynalnych? Przyjętą metodą badawczą była analiza jakościowa, zaś techniką analiza dokumentów źródłowych.

Pages (from - to)

247 - 256

Comments

Bibliografia na stronie 256.

Book

Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe

License type

CC BY (attribution alone)

Points of MNiSW / chapter

20.0