Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe

Editors

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Rzeszów, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

612

ISBN

9788379345380

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052970744405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Spo%C5%82eczne,%20ekonomiczne%20i%20organizacyjne%20dylematy%20wsp%C3%B3%C5%82czesnego%20zarz%C4%85dzania.%20Ksi%C4%99ga%20jubileuszowa%20dedykowana%20Profesorowi%20Andrzejowi%20Ga%C5%BAdzie&offset=0

Keywords
PL
  • Ekonomiści
  • Profesorowie
  • Zarządzanie
Chapters
Komunikacja strategiczna w dokumentach NATO (p. 247-256)