Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel