Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Stosunki interpersonalne nieformalne w pododdziale wojskowym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja społeczna
  • Pododdziały (wojsko)
Abstract

PL Komunikacja najprościej rozumiana jest jako proces wymiany informacji między nadawcą i odbiorcą. Jest to jednak dużo bardziej złożony proces, gdyż dotyczy także umiejętności tworzenia relacji między ludźmi. Oczywiście istotne jest, co chcemy komunikować, ale równie ważny jest sposób, w jaki to robimy, dobór słów, gestów oraz atmosfera, w jakiej się to dzieje. Znajomość zasad dotyczących komunikowania interpersonalnego w wojsku jest tylko środkiem niezbędnym do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest prawidłowe i efektywne dowodzenie, szkolenie wojskowe i wychowanie żołnierzy. Pododdział wojskowy charakteryzuje się trochę odmienną dynamiką i siłą komunikacyjną. Zatem aby ten związek taktyczny właściwie funkcjonował i spełniał swoją rolę istnieje potrzeba systematycznego poznawania i umiejętnego realizowania procesu komunikacyjnego na tym szczeblu w oparciu o umiejętności komunikacyjne żołnierzy.

Pages (from - to)

189 - 200

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Ministry points / chapter

20.0