Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Stosunki interpersonalne nieformalne w pododdziale wojskowym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Komunikacja interpersonalna
  • Komunikacja społeczna
  • Pododdziały (wojsko)
Abstract

PL Komunikacja najprościej rozumiana jest jako proces wymiany informacji między nadawcą i odbiorcą. Jest to jednak dużo bardziej złożony proces, gdyż dotyczy także umiejętności tworzenia relacji między ludźmi. Oczywiście istotne jest, co chcemy komunikować, ale równie ważny jest sposób, w jaki to robimy, dobór słów, gestów oraz atmosfera, w jakiej się to dzieje. Znajomość zasad dotyczących komunikowania interpersonalnego w wojsku jest tylko środkiem niezbędnym do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest prawidłowe i efektywne dowodzenie, szkolenie wojskowe i wychowanie żołnierzy. Pododdział wojskowy charakteryzuje się trochę odmienną dynamiką i siłą komunikacyjną. Zatem aby ten związek taktyczny właściwie funkcjonował i spełniał swoją rolę istnieje potrzeba systematycznego poznawania i umiejętnego realizowania procesu komunikacyjnego na tym szczeblu w oparciu o umiejętności komunikacyjne żołnierzy.

Pages (from - to)

189 - 200

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Points of MNiSW / chapter

20.0