Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Rzeszów, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Data opublikowania

2021

Liczba stron

200

ISBN

978-83-7934-492-5

Rozdziały
Ewaluacja ryzyka bezpieczeństwa w organizacjach operatorów lotnictwa cywilnego a ocena stanu bezpieczeństwa (s. 33-46)
Znaczenie segmentacji rynku usług lotniczych dla jakości i bezpieczeństwa obsługi pasażerskiej (s. 81-92)
Zarządzanie zasobami załogi pokładowej w świetle prawa Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (s. 93-104)
Stosunki interpersonalne nieformalne w pododdziale wojskowym (s. 189-200)