Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Editors

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Rzeszów, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Date of publication

2021

Number of pages

200

ISBN

978-83-7934-492-5

Chapters
Ewaluacja ryzyka bezpieczeństwa w organizacjach operatorów lotnictwa cywilnego a ocena stanu bezpieczeństwa (p. 33-46)
Znaczenie segmentacji rynku usług lotniczych dla jakości i bezpieczeństwa obsługi pasażerskiej (p. 81-92)
Zarządzanie zasobami załogi pokładowej w świetle prawa Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (p. 93-104)
Stosunki interpersonalne nieformalne w pododdziale wojskowym (p. 189-200)