Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ewaluacja ryzyka bezpieczeństwa w organizacjach operatorów lotnictwa cywilnego a ocena stanu bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Ryzyko
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

33 - 46

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Ministry points / chapter

20.0