Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ewaluacja ryzyka bezpieczeństwa w organizacjach operatorów lotnictwa cywilnego a ocena stanu bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Ryzyko
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

33 - 46

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20