Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Ewaluacja ryzyka bezpieczeństwa w organizacjach operatorów lotnictwa cywilnego a ocena stanu bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Ryzyko
Strony (od-do)

33 - 46

Książka

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0