Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marek Telesfor Markiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

E-mail

m.t.markiewicz@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-226

ORCID

0000-0001-6085-5906

ResearcherID

D-3078-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (8)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)