Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Współpraca cywilno-wojskowa we wdrażaniu programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Przestrzeń powietrzna
  • Ruch lotniczy
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zarządzanie
  • Kraje Unii Europejskiej
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

296

Signature of printed version

A/476 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor