Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • System zarządzania bezpieczeństwem
  • Transport i logistyka
  • Zarządzanie i marketing
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

251

Signature of printed version

A/599+CD

Comments

Bibliografia na stronach 184-188

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor