Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną w lotnictwie cywilnym : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Substancje niebezpieczne i szkodliwe
  • System zarządzania bezpieczeństwem
  • Transport i logistyka
  • Zarządzanie i marketing
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

251

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/599+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 184-188

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor