Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Prawo wojskowe
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polska
Pages (from - to)

9 - 30

Book

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - Nowe Wyzwania, 24-25.04.2018, Rzeszów, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0