Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Rzeszów, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Rzeszowski

Data opublikowania

2019

Liczba stron

293

ISBN

978-83-7996-666-0

URL

http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=2781

Słowa kluczowe
PL
  • Prawo kosmiczne
  • Prawo lotnicze
  • Technologia
Rozdziały
Prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce (s. 9-30)
Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (s. 31-46)
Zdalnie sterowane systemy powietrzne : perspektywa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (s. 68-78)
Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - Nowe Wyzwania, 24-25.04.2018, Rzeszów, Polska

Typ licencji

inne