Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie ryzykiem
Strony (od-do)

31 - 46

Książka

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania

Zaprezentowany na

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - Nowe Wyzwania, 24-25.04.2018, Rzeszów, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0