Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem jako elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Ruch lotniczy
  • Zarządzanie ryzykiem
Pages (from - to)

31 - 46

Book

Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie : nowe wyzwania

Presented on

Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - Nowe Wyzwania, 24-25.04.2018, Rzeszów, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0