Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

275

ISBN

978-83-7523-652-1

Słowa kluczowe
PL
  • Kadry (wojsk.)
  • Kształcenie
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Lotnicy
  • System obronny państwa
  • Szkolenie lotnicze
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Lotnictwo cywilne w systemie obronnym państwa (s. 15-30)
Diagnoza stanu lotnictwa służb porządku publicznego w Polsce (s. 61-74)
Szkolenie i doskonalenie personelu służb zarządzania ruchem lotniczym w świetle nowych wyzwań (s. 98-123)
Kompetencje absolwentów kierunku kształcenia "Lotnictwo" jako potencjał użyteczny w rozwiązywaniu problemów zarządzania ryzykiem w organizacjach lotniczych (s. 124-134)
Szkolenie i obowiązki personelu pokładowego w aspekcie potrzeb przewoźników lotniczych (s. 135-153)
Innowacja w szkoleniu kadr dla lotnictwa Sił Zbrojnych RP (s. 193-212)
Szkolenie operatorów bezzałogowych systemów powietrznych jako element wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej (s. 232-242)
Bezpieczeństwo jako cel pracy koordynatora naziemnego ruchu lotniczego (s. 243-257)
Konwersja uprawnień pilotów lotnictwa wojskowego do wymogów określonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (s. 258-268)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0