Processing may take a few seconds...

Book

Title

Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

275

ISBN

978-83-7523-652-1

Keywords
PL
  • Kadry (wojsk.)
  • Kształcenie
  • Lotnictwo cywilne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Lotnicy
  • System obronny państwa
  • Szkolenie lotnicze
Obligatory copy

yes

Chapters
Lotnictwo cywilne w systemie obronnym państwa (p. 15-30)
Diagnoza stanu lotnictwa służb porządku publicznego w Polsce (p. 61-74)
Szkolenie i doskonalenie personelu służb zarządzania ruchem lotniczym w świetle nowych wyzwań (p. 98-123)
Kompetencje absolwentów kierunku kształcenia "Lotnictwo" jako potencjał użyteczny w rozwiązywaniu problemów zarządzania ryzykiem w organizacjach lotniczych (p. 124-134)
Szkolenie i obowiązki personelu pokładowego w aspekcie potrzeb przewoźników lotniczych (p. 135-153)
Innowacja w szkoleniu kadr dla lotnictwa Sił Zbrojnych RP (p. 193-212)
Szkolenie operatorów bezzałogowych systemów powietrznych jako element wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej (p. 232-242)
Bezpieczeństwo jako cel pracy koordynatora naziemnego ruchu lotniczego (p. 243-257)
Konwersja uprawnień pilotów lotnictwa wojskowego do wymogów określonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (p. 258-268)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20