Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Ryszard Bartnik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

E-mail

r.bartnik@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-365

ORCID

0000-0003-2167-5878

ResearcherID

B-6566-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 50%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 50%

Artykuły (5)

Rozdziały (3)

Książki (3)