Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Samodzielne operacje powietrzne w polskiej myśli teoretycznej okresu międzywojennego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Operacje powietrzne
  • Polska
Pages (from - to)

133 - 151

Book

Polska myśl techniczna w okresie międzywojennym

Ministry points / chapter

20.0