Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo przewozów najważniejszych osób w państwie wojskowymi statkami powietrznymi : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Normy
  • Przywódcy i głowy państw
  • Statki powietrzne
  • Transport
Number of pages

335

Signature of printed version

A/795 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor