Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Doświadczenia z udziału lotnictwa w walce z siłami nieregularnymi w XX wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Operacje powietrzne
Pages (from - to)

74 - 101

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji. Streszczenie w języku angielskim

Book

100-lecie polskiego lotnictwa : tradycje, technika i taktyka

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0