Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej : zagrożenia, ambicje, zdolności militarne

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering
[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Całość tematyki monografii została ujęta w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym została omówiona istota zagrożeń bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich Unii, dokonano systematyki i charakterystyki zagrożeń. W rozdziale drugim zostały przedstawione zmiany w europejskim podejściu do kwestii bezpieczeństwa i obrony wynikające z implementacji „Strategii globalnej UE”. Zidentyfikowano aktualny poziom europejskich ambicji w tej dziedzinie oraz oceniono realne możliwości interwencyjne UE. Scharakteryzowano także potencjalne scenariusze rozwoju europejskiego bezpieczeństwa i obrony. W rozdziale trzecim zostały omówione najważniejsze potrzeby w zakresie rozwoju zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony niezbędne do osiągnięcia zakładanego poziomu ambicji oraz opisano podejścia do ich osiągania i utrzymania. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę unijnych inicjatyw wspierających rozwój zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Autorzy skupili się na harmonizacji rozwoju zdolności, możliwościach finansowych ich pozyskiwania oraz współpracy UE–NATO.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

236

ISBN

978-83-7523-808-2

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/bezpieczenstwo-i-obrona-unii-europejskiej-ambicje-zagrozenia-zdolnosci-militarne

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Zdolność bojowa
  • Zdolność obronna
  • Unia Europejska (UE)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0