Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Bezpieczeństwo i obrona Unii Europejskiej. Zagrożenia, ambicje, zdolności militarne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika
[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Całość tematyki monografii została ujęta w czterech rozdziałach. W rozdziale pierwszym została omówiona istota zagrożeń bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich Unii, dokonano systematyki i charakterystyki zagrożeń. W rozdziale drugim zostały przedstawione zmiany w europejskim podejściu do kwestii bezpieczeństwa i obrony wynikające z implementacji „Strategii globalnej UE”. Zidentyfikowano aktualny poziom europejskich ambicji w tej dziedzinie oraz oceniono realne możliwości interwencyjne UE. Scharakteryzowano także potencjalne scenariusze rozwoju europejskiego bezpieczeństwa i obrony. W rozdziale trzecim zostały omówione najważniejsze potrzeby w zakresie rozwoju zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony niezbędne do osiągnięcia zakładanego poziomu ambicji oraz opisano podejścia do ich osiągania i utrzymania. Rozdział czwarty zawiera charakterystykę unijnych inicjatyw wspierających rozwój zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Autorzy skupili się na harmonizacji rozwoju zdolności, możliwościach finansowych ich pozyskiwania oraz współpracy UE–NATO.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

236

ISBN

978-83-7523-808-2

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/bezpieczenstwo-i-obrona-unii-europejskiej-ambicje-zagrozenia-zdolnosci-militarne

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Zdolność bojowa
  • Zdolność obronna
  • Unia Europejska (UE)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0