Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Konwersja uprawnień pilotów lotnictwa wojskowego do wymogów określonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Lotnicy
  • Piloci wojskowi
  • Przydatność zawodowa
Strony (od-do)

258 - 268

Uwagi

Bibliografia na stronie 268.

Książka

Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0