Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Szkolenie i doskonalenie personelu służb zarządzania ruchem lotniczym w świetle nowych wyzwań

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ruch lotniczy
  • Służba kontroli ruchu lotniczego
  • Szkolenie
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

98 - 123

Book

Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0