Processing may take a few seconds...

Article


Title

Formal and legal conditions for the performance of air operations in the Polish airspace by foreign aircraft

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Formalno-prawne uwarunkowania wykonywania operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej przez obce statki powietrzne

Year of publication

2021

Published in

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Journal year: 2021 | Journal volume: vol. 132

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
EN
 • Airspace authority functions
 • Air traffic planning
 • Air navigation service provider
 • Flight data processing
 • Verification of planned air operations
PL
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Kontrola ruchu lotniczego
 • Kontrola przestrzeni powietrznej
 • Prawo lotnicze
 • Przestrzeń powietrzna
 • Polska
Abstract

EN The article reviews selected provisions of international, EU, and national aviation law concerning the requirements and conditions of international flights by aircraft users and air carriers. Furthermore, procedures and processes of verifying compliance with formal and legal requirements determine the possibility of crossing the state border by a foreign (civil and military) aircraft to perform a transit flight in the Polish airspace or land on the territory of Poland were also characterized. The author pointed out the entities participating in the process of deciding on the possibility of a foreign aircraft to perform an air operation in FIR Warsaw, specifying the scope of their competence and presented the activities of a specialized organizational unit of the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA), responsible for initial processing of flight data.

PL W artykule dokonano przeglądu wybranych przepisów międzynarodowego, unijnego i krajowego prawa lotniczego dotyczących wymagań i warunków wykonywania lotów międzynarodowych przez użytkowników statków powietrznych i przewoźników lotniczych. Scharakteryzowano także procedury oraz proces weryfikacji spełnienia formalnoprawnych wymagań determinujących możliwość przekroczenia granicy państwowej przez obcy (cywilny i wojskowy) statek powietrzny w celu wykonania lotu tranzytowego w polskiej przestrzeni powietrznej lub lądowania na terytorium Polski. Wskazano na podmioty biorące udział w procesie podejmowania decyzji o możliwości wykonania przez obcy statek powietrzny operacji lotniczej w FIR Warszawa, z wyszczególnieniem zakresu ich kompetencji oraz przedstawiono działania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej PAŻP, odpowiedzialnej za wstępne przetwarzanie danych lotniczych.

Date of online publication

21.03.2021

Pages (from - to)

43 - 60

DOI

10.5604/01.3001.0015.0635

URL

https://pnpw-transport.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=218301

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

21.03.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

20.0