Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Editors

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Editorship

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa tel. +48 22 234-73-39

Domains

PL Transport

ISSN

1230-9265

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-9265-prace_naukowe_politechniki_warszawskiej__transport?q=bee83c15-797a-4c64-9ee9-19ab8ebd3d44$1&qt=IN_PAGE

Comments

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są czasopismem w którym publikowane są artykuły naukowe oraz monografie habilitacyjne. Tematyka wydawanych artykułów i monografii dotyczy wszystkich działów szeroko pojętego transportu. Obejmuje to transport drogowy, szynowy, wodny (w tym morski), lotniczy i wewnętrzny. Publikacje dotyczą m.in. systemów transportowych, problemów logistyki i organizacji transportu, infrastruktury transportu, środków transportu, telekomunikacji w transporcie, inteligentnych systemów transportowych i wielu innych zagadnień. W czasopiśmie publikują artykuły i monografie autorzy z większości ośrodków akademickich i jednostek badawczo rozwojowych umiejscowionych w dyscyplinie Transport, a także praktycy.

Unified list of scientific journals 2013-2016

7