Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Editors

Title variant

EN WUT Journal of Transportation Engineering

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.7 Arts science

Journal unique ID

201501

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Editorship

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa tel. +48 22 234-73-39

Domains

PL Transport

ISSN

1230-9265

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-9265-prace_naukowe_politechniki_warszawskiej__transport?q=bee83c15-797a-4c64-9ee9-19ab8ebd3d44$1&qt=IN_PAGE

Comments

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są czasopismem w którym publikowane są artykuły naukowe oraz monografie habilitacyjne. Tematyka wydawanych artykułów i monografii dotyczy wszystkich działów szeroko pojętego transportu. Obejmuje to transport drogowy, szynowy, wodny (w tym morski), lotniczy i wewnętrzny. Publikacje dotyczą m.in. systemów transportowych, problemów logistyki i organizacji transportu, infrastruktury transportu, środków transportu, telekomunikacji w transporcie, inteligentnych systemów transportowych i wielu innych zagadnień. W czasopiśmie publikują artykuły i monografie autorzy z większości ośrodków akademickich i jednostek badawczo rozwojowych umiejscowionych w dyscyplinie Transport, a także praktycy. Od vol. 128 (2020) tytuł równoległy: WUT Journal of Transportation Engineering

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 7.0 ---
  • 2017 7.0 ---
  • 2018 7.0 ---
  • 2019 5.0 ---
  • 2020 5.0 ---
  • 2021 20.0 ---