Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN WUT Journal of Transportation Engineering

Unikatowy identyfikator czasopisma

1001651

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Redakcja

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu ul. Koszykowa 75 00-662 Warszawa tel. +48 22 234-73-39

Dziedziny

PL Transport

ISSN

1230-9265

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-1230-9265-prace_naukowe_politechniki_warszawskiej__transport?q=bee83c15-797a-4c64-9ee9-19ab8ebd3d44$1&qt=IN_PAGE

Uwagi

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport są czasopismem w którym publikowane są artykuły naukowe oraz monografie habilitacyjne. Tematyka wydawanych artykułów i monografii dotyczy wszystkich działów szeroko pojętego transportu. Obejmuje to transport drogowy, szynowy, wodny (w tym morski), lotniczy i wewnętrzny. Publikacje dotyczą m.in. systemów transportowych, problemów logistyki i organizacji transportu, infrastruktury transportu, środków transportu, telekomunikacji w transporcie, inteligentnych systemów transportowych i wielu innych zagadnień. W czasopiśmie publikują artykuły i monografie autorzy z większości ośrodków akademickich i jednostek badawczo rozwojowych umiejscowionych w dyscyplinie Transport, a także praktycy.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 7,0 ---
  • 2017 7,0 ---
  • 2018 7,0 ---
  • 2019 5,0 ---