Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie bezpieczeństwem w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

233

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor