Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie segmentacji rynku usług lotniczych dla jakości i bezpieczeństwa obsługi pasażerskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania rynku
  • Jakość usług
  • Bezpieczeństwo
  • Lotnictwo cywilne
  • Usługi
Pages (from - to)

81 - 92

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Points of MNiSW / chapter

20.0