Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie zasobami załogi pokładowej w świetle prawa Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • International Civil Aviation Organization (ICAO)
  • Lotnictwo cywilne
  • Personel latający
  • Prawo lotnicze
  • Prawo międzynarodowe
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Pages (from - to)

93 - 104

Book

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie komunikacyjnym

Points of MNiSW / chapter

20.0