Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Małgorzata Lasota

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

E-mail

m.lasota@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-787

ORCID

0000-0001-7254-5593

ResearcherID

E-2918-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (8)

Książki (3)