Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

E-public relations jednostek lotniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN E-public relations of air units

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojskowe
  • Public relations w internecie
  • Polska
Pages (from - to)

349 - 358

Comments

Bibliografia na stronie 358. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku : szanse, wyzwania, ryzyko i zagrożenia

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0