Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie we współczesnych organizacjach

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Information systems supporting management in contemporary organizations

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Systemy informatyczne
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

571 - 584

Book

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii

Presented on

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii", 24-26.02.2020, Zakopane, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0