Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie we współczesnych organizacjach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Information systems supporting management in contemporary organizations

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Systemy informatyczne
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

571 - 584

Książka

Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii

Zaprezentowany na

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii", 24-26.02.2020, Zakopane, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0