Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia warunkujące rozwój systemu bezpieczeństwa i systemu obronnego państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obronność państwa
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

63 - 86

Book

Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa

Ministry points / chapter

20.0