Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie nakładami na cyberbezpieczeństwo w jednostce gospodarczej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Finansowanie
  • Logistyka
  • Przedsiębiorstwo
Abstract

PL Jednym z głównych wyzwań we współczesnym świecie jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które obejmuje wszystkie płaszczyzny życia: administrację państwową, wszystkie obszary gospodarki jak również każdego obywatela. W zapewnieniu stabilnego funkcjonowania i zarazem rozwoju w przyszłości, kierownictwo jednostki organizacyjnej powinno wzmacniać działania w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, co związane jest z nakładami finansowymi, które zminimalizują ryzyko cyberataku. Celem opracowania było wskazanie determinant zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie nakładów finansowych na cyberbezpieczeństwo, co było możliwe do osiągnięcia dzięki analizie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz badań ogólnodostępnych firm audytorsko – doradczych.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

85 - 102

Book

Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0