Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zarządzanie nakładami na cyberbezpieczeństwo w jednostce gospodarczej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Finansowanie
  • Logistyka
  • Przedsiębiorstwo
Streszczenie

PL Jednym z głównych wyzwań we współczesnym świecie jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które obejmuje wszystkie płaszczyzny życia: administrację państwową, wszystkie obszary gospodarki jak również każdego obywatela. W zapewnieniu stabilnego funkcjonowania i zarazem rozwoju w przyszłości, kierownictwo jednostki organizacyjnej powinno wzmacniać działania w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, co związane jest z nakładami finansowymi, które zminimalizują ryzyko cyberataku. Celem opracowania było wskazanie determinant zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie nakładów finansowych na cyberbezpieczeństwo, co było możliwe do osiągnięcia dzięki analizie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz badań ogólnodostępnych firm audytorsko – doradczych.

Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

85 - 102

Książka

Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0