Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

DOM ORGANIZATORA, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Wydawca z listy MNiSW

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora

Data opublikowania

24.05.2021

Liczba stron

272

ISBN

978-83-7285-981-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052902915605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wybrane%20uwarunkowania%20i%20determinanty%20rozwoju%20współczesnych%20przedsiębiorstw&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Przedsiębiorstwo
 • Organizacja
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • BHP
 • COVID-19
 • Handel elektroniczny
 • Informatyzacja
 • Internet
 • Internet rzeczy
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing
 • Rozwój zrównoważony
 • Rynek pracy
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Szkoły wyższe
 • Technologia informacyjna (IT)
 • Zarządzanie strategiczne
Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy rozdziałach. Część rozdziałów w języku angielskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim.

Rozdziały
Awatar jako rozwiązanie przyszłości w zarządzaniu usługami publicznymi – studium przypadku (s. 49-60)
Zarządzanie nakładami na cyberbezpieczeństwo w jednostce gospodarczej (s. 85-102)