Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane uwarunkowania i determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

DOM ORGANIZATORA, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Wydawca z listy MNiSW

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora

Data opublikowania

24.05.2021

ISBN

978-83-7285-981-5

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1767451

Słowa kluczowe
PL
  • Przedsiębiorstwo
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Rozdziały
Awatar jako rozwiązanie przyszłości w zarządzaniu usługami publicznymi – studium przypadku (s. 49-60)
Konferencja

XIV Konferencja Naukowa "Multimedia w Biznesie i Administracji" Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu, 25-26.03.2021