Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena wpływu epidemii koronawirusa na sytuację ekonomiczną branży transportowej w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Rating coronavirus'es epidemie in the context of transport's industry economic situation

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza finansowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • COVID-19
  • Ekonomia
  • Gospodarka
  • Ochrona ludności
  • Transport
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Pierwsze przypadki zachorowań na nieznaną dotychczas chorobę pojawiły się pod koniec 2019 roku w Chinach w prowincji Hubei w mieście Wuhan. W kolejnych miesiącach choroba powodowana nowym koronawirusem rozprzestrzeniała się na kolejne części Chin, a także inne kraje azjatyckie. W lutym 2020 roku dotarła do Europy i zaczęła pojawiać się w kolejnych krajach europejskich. W marcu odnotowano pierwszy przypadek zachorowania w Polsce. Chorych na całym świecie było na tyle dużo, że ogłoszono stan pandemii. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa władze krajów europejskich wprowadzały kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się ludności. Ograniczenia te zastosowano również i w Polsce. Z pewnością ich cel został osiągnięty, ale nastąpiło gwałtowne zblokowanie gospodarki. Negatywne skutki odczuła natychmiast branża transportowa. Spotęgowały one obawy, co do jej funkcjonowania w przyszłości.

Date of online publication

13.04.2022

Pages (from - to)

113 - 135

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 133-135. Streszczenie angielskie.

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0