Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kim jest i jaki powinien być dobry logistyk : w świetle poglądów prof. Romualda Mańkowskiego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Who is and what should be a good logistics? : according to the views of prof. Romuald Mańkowski

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje zawodowe
  • Logistycy
  • Mańkowski, Romuald (1942- )
  • Osobowość
  • Zawód
Abstract

PL Logistyka to dyscyplina nauk społecznych wywodząca się z wojskowości. Przedmiotem jej zainteresowań są przepływy dóbr, osób i usług w gospodarce. Przepływy te inicjowane są i zarządzane przez ludzi specjalizujących się w logistyce. Rzadko jednak bezpośrednio nazywa się ich logistykami. Często ich stanowiska noszą inne nazwy. Aby logistyk mógł zostać nazwany "dobrym", powinien mieć odpowiednią osobowość oraz ambitne podejście do realizowanych zadań. Celem artykułu jest wskazanie cech, jakimi powinien charakteryzować się dobry logistyk. Hipoteza badawcza zawiera się w stwierdzeniu, że dobry logistyk powinien mieć interdyscyplinarne podejście do wykonywanych zadań.

Date of online publication

12.04.2022

Pages (from - to)

13 - 19

Comments

Bibliografia na stronie 19. Streszczenie angielskie.

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0