Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie ich przeznaczenia i zadań : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • System zabezpieczenia medycznego
  • Zabezpieczenie medyczne
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

170

Signature of printed version

A/454+CD

Comments

Bibliografia na stronach 151-159

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor