Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

System zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie ich przeznaczenia i zadań : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • System zabezpieczenia medycznego
  • Zabezpieczenie medyczne
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

170

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/454+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 151-159

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor