Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Optymalizacja wyboru operatora logistycznego na rynku usług TSL

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Branża TSL
  • Optymalizacja
  • Outsourcing
  • Usługi logistyczne
Strony (od-do)

35 - 51

URL

http://www.ktpn.kalisz.pl

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 7, Etyka w zarządzaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0